ANALYSE EN ADVIES

Bedrijfsdoelstellingen worden geformuleerd en veiligheidsknelpunten worden geanalyseerd. Aan de hand van wettelijke regels, NEN normen of een arboconvenant wordt de basis van de veiligheidssituatie binnen uw bedrijf geïnventariseerd en geëvalueerd. Diverse aanpassingen kunnen wenselijk en verplicht zijn. Er valt te denken aan advies over fysieke belasting, werkdruk & stress, verzuimbeleid, brandpreventie en opleidingen.

Verder stellen branches en opdrachtgevers steeds vaker eisen aan aangesloten bedrijven, aannemers en toeleveranciers. Hierbij kan men denken aan een VCA of VCU veiligheidsbeheersysteem, een kwaliteitszorgsysteem (ISO, BRL) en een milieuzorgsysteem. Bedrijven verwerken deze drie onderdelen vaak in één KAM zorgsysteem. Heuts Business Support levert uw bedrijf voor al deze diensten de benodigde kennis en ervaring. Één aanspreekpunt biedt verder voordelen en helderheid voor uw organisatie. Heeft u vragen over uw eigen specifieke situatie? Dan kunt u deze richten aan info@heutsbs.com