GEZONDE PRODUCTIVITEIT DOOR VEILIGHEID

Veiligheid gaat verder dan het voorkomen van ongevallen en beroepsziekten. Heuts Business Support is er van overtuigd dat de juiste kennis en beleid omtrent veiligheid niet alleen een positief effect heeft op persoonlijke en materiele veiligheid, maar ook een gunstig effect heeft op het welzijn van de medewerkers en levensduur van apparatuur. Uiteindelijk dragen al deze zaken bij aan een gezonde productiviteit binnen uw organisatie.

Verhogen van de vereiste veiligheidskennis en verbeteren van het veiligheidsbeleid is dus zorgen voor een veilig, gezond en effectief arbeidsklimaat waardoor welzijn en welvaart binnen het bedrijf elkaar versterken. Het realiseren van een veilige werkplek heeft een positief effect op vermindering van het aantal ongevallen en beroepsziekten, maar ook op aspecten zoals werksfeer, ziekteverzuim, personeelsverloop, productiviteit, bedrijfsimago en relatie tussen werkgever en werknemer. Doormiddel van advies, opleiding en implementatie zorgt Heuts Business Support voor de vereiste kennis en vaardigheden die binnen uw bedrijf nodig zijn. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@heutsbs.com