IMPLEMENTATIE ZORGSYSTEMEN

De ontwikkeling en implementatie van een VCA of VCU veiligheidsbeheersysteem, een kwaliteitszorgsysteem (ISO, BRL) of een milieuzorgsysteem kost tijd en vergt gedegen deskundigheid. Indien uw organisatie hiervoor onvoldoende tijd of mogelijkheden heeft, kunt u een beroep doen op de ervaren adviseurs van Heuts Business Support. Zij ontwikkelen het zorgsysteem, en begeleiden en ondersteunen uw bedrijf en werknemers gedurende de ontwikkeling, certificering en implementatie.

PROJECTONDERSTEUNING

Projecten vergen de nodige zorg en aandacht in de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Een projectveiligheidsplan inclusief risico-inventarisatie moet worden opgesteld, taak risico analyses (TRA’s) voor hoogrisico werkzaamheden moeten worden voorbereid en veiligheidsinstructies moeten worden geschreven. Een deskundige van Heuts Business Support kan uw projectteam voorzien van de nodige kennis en ervaring. Gedurende de uitvoeringsfase houdt hij toezicht op de juiste implementatie van de vereiste wettelijke en project veiligheidsmaatregelen. Elk project is een leerproces. Een gedegen evaluatie is dan ook een essentieel onderdeel van deze projectondersteuning. Heeft u vragen over projectondersteuning of implementatie van zorgsystemen dan kunt u mailen naar info@heutsbs.com